Wie geplant konnten wir in diesem Jahr unsere gemeinsame erfolgreiche Arbeit fortsetzen und alle 4 Kurse konnten stattfinden.

Das Jahr begann im Januar mit einem bejubelte Konzert in Kairo. Mikolaj Wozniak, ein regelmäßiger Teilnehmer unserer Klavierkurse, spielte das Mozart Klavierkonzert d- Moll KV 466 mit dem Cairoer Symphonie Orchester unter der Leitung seines Dirigenten Maestro Ahmed El Saedi. Das war das 2. Mal, dass er mit dem Cairoer Symphonieorchester spielen konnte.

 

Teilnehmer des Kurses begeisterten wieder mit ihren Leistungen und konnten 1. und 2. Preise im Musikwettbewerb "Jugend musiziert"im Regional-, Landes - und Bundeswettbewerb gewinnen.

Im Schweriner WESPE- Wettbewerb 2022, ein Wettbewerb mit noch nicht aufgeführten, weniger bekannten, besonders schwierig zu interpretierenden oder selbst komponierten Werken, erhielten zwei unserer Duos einen Sonderpreis für die beste Interpretation zweier Uraufführungen. Es ist eine Auszeichnung des Deutschen Musikrates. Die Klavierlehrerin der beiden Duos , Klavierpädagogin an der Musikschule in Guben und mit ihren Schülern seit Beginn des Kurses dabei, komponierte für die beiden Duos diese Stücke. Wir gratulieren!


Besonders groß ist auch unsere Freude, dass die Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen so erfolgreich war. Aus dem Kreis der Teilnehmer unseres Kurses konnten 3 Teilnehmer ihren gewünschten Studienplatz in der Konkurrenz einer großen internationalen Bewerberzahl erspielen, an der Musikakademie in Lodz, an der Hochschule für Musik in Dresden und an der Musikakademie in Basel.
Wir wünschen" unseren" jungen Musikern viel Erfolg auf ihrem Weg.

Kursy fortepianowe Neuzelle - Raport roczny 2022

Zgodnie z planem, udało nam się w tym roku kontynuować naszą wspólną pracę i wszystkie 4 kursy z powodzeniem mogły się odbyć. Rok rozpoczął się w styczniu od cieszącego się uznaniem koncertu w Kairze. Mikołaj Woźniak, stały uczestnik naszych kursów pianistycznych, zagrał koncert fortepianowy d-moll KV 466 Mozarta z Kairską Orkiestrą Symfoniczną pod przewodnictwem dyrygenta Maestro Ahmeda El Saedi. To był drugi raz, kiedy mógł zagrać z Kairską Orkiestrą Symfoniczną w Kairze.

Uczestnicy kursu ponownie zainspirowali swoimi występami i mogli zdobyć 1 i 2 nagrodę w konkursie muzycznym "Jugend musiziert" w konkursach regionalnych, państwowych i krajowych. W konkursie WESPE w Schwerinie 2022, konkursie z niewykonanymi jeszcze, szczególnie trudnymi do interpretacji lub samodzielnie skomponowanymi utworami, 2 nasze duety otrzymały nagrodę specjalną za najlepszą interpretację dwóch dzieł będących premierami.

Jest to nagroda przyznawana przez Niemiecką Radę Muzyczną. Nauczycielka fortepianu obu duetów, pedagog pianistyczny w szkole muzycznej w Gubinie, która od początku kursu towarzyszy uczniom, skomponowała dla nich te utwory.Serdecznie gratulujemy.

Szczególnie cieszy nas również fakt, że przygotowania do egzaminów wstępnych na Akademie Muzyczne były tak bardzo pomyślne. Spośród uczestników naszego kursu 3 studentom udało się zdobyć upragnione miejsce w konkurencji z dużą liczbą kandydatów z zagranicy, na Akademię Muzyczną w Łodzi, na Akademię Muzyczną w Dreźnie i na Akademię Muzyczną w Bazylei.Życzymy "naszym" młodym muzykom wielu sukcesów na ich dalszej drodze.